Stavebné práce vo výškach

Montáž bleskozvodov

Úder blesku dokáže spôsobiť obrovské škody nielen na majetku, ale aj na životoch. Preto je nevyhnutné myslieť na ochranu objektov – či už rodinných domov alebo iných stavieb, pred bleskom. Túto ochranu vám zabezpečí montáž bleskozvodu. Je však potrebné, aby bol bleskozvod inštalovaný správne. Odporúčame vám preto využiť naše odborné služby. Zabezpečíme všetko. Od návrhu a dodania materiálu, cez montáž a údržbu, až po prípadnú demontáž aktívnych a pasívnych bleskozvodov. Vďaka našej technike sa dostaneme na strechy akýchkoľvek vysokých budov. Samozrejmosťou sú potrebné certifikáty, ktoré zaručujú dodržiavanie platnej legislatívy.

Montáž odkvapových žľabov

Využite naše skúsenosti s prácou vo výškach. Nechajte montáž odkvapových žľabov na vašom objekte na nás. Aj pri tejto, možno zdanlivo nenáročnej práci, sú nutné určité znalosti. Napríklad je potrebné myslieť na dokonalé utesnenie spojov, či pamätať na nutný sklon odkvapových žľabov. Samozrejme, pri svojpomocnej montáži, bez potrebnej bezpečnostnej výstroje, hrozí riziko úrazu. Netrápte sa! Naša firma vám zabezpečí rýchlu, bezchybnú a bezpečnú montáž odkvapových žľabov. Obrátiť sa na nás môžete aj v prípade, že potrebujete profesionálne vyčistenie odkvapových žľabov.

Rekonštrukčné práce vo výškach

Je vaša obytná alebo priemyselná budova v nevyhovujúcom stave? Je zanedbaná a opotrebovaná, prípadne má estetické nedostatky? Stala sa nebezpečnou pre okolie? Ak ste si na niektorú z týchto otázok odpovedali „áno“, potom potrebujete práve naše služby. Čo všetko dokážeme zabezpečiť? Okrem rekonštrukcií fasád, opráv striech alebo montáží žľabov, pre vás zabezpečíme aj ďalšie rekonštrukčné práce vo výškach. Zvládneme napríklad rekonštrukcie balkónov, natieranie žľabov, murárske a klampiarske práce vo výškach, či búracie práce na nedostupných miestach. Neváhajte nás kontaktovať so svojimi požiadavkami.

Tmelenie škár panelových budov

V panelových budovách často dochádza k zatekaniu z dôvodu nedostatočného utesnenia škár medzi panelmi. Máte podobné problémy aj vo vašom paneláku? Alebo vás trápi vzhľad týchto škár? Pomôžeme s ich tmelením a odstránime tak problém zatekania, aj estetický problém. Využite naše lezecké skúsenosti a obráťte sa na nás, ak potrebujete tmelenie škár panelových budov vo výškach.

Rekonštrukcia fasád

Rekonštrukciu fasády menšieho rodinného domu možno zvládne aj šikovný domáci majster. No pri prácach na väčších objektoch a vo výškach to už také jednoduché nebude. Vtedy nastupujeme my! Poradíme si s rekonštrukciami fasád rôznych budov – od rodinných domov, cez bytové domy, až po kostoly, či rôzne obchodné prevádzky. Zabezpečíme dôkladné očistenie podkladu (stavby), všetky potrebné nátery a úpravy, až po finálne maliarske práce. Využívame horolezeckú techniku, s ktorou sa dostaneme skutočne všade. Presvedčte sa!

Rekonštrukcia opláštenia priemyselných a výrobných hál

Prečo uvažovať o rekonštrukcii opláštenia priemyselných a výrobných hál? Nejde tu len o estetické hľadisko, ktoré dodá takto zrekonštruovaným objektom na atraktivite. Dôležité je najmä to, že opláštenie hál znižuje ich prevádzkové náklady. Preto je jeho rekonštrukcia v prípade poškodenia potrebná. Ak potrebujete zrekonštruovať opláštenie rôznych poľnohospodárskych, výrobných alebo priemyselných stavieb, neváhajte využiť naše dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti. Poradíme a pomôžeme aj s prípadnou demontážou pôvodného opláštenia.

Rekonštrukcia priemyselných síl, bunkrov a zásobníkov

Naša firma sa pri práci špecializuje na rôzne výškové budovy, ale aj špeciálne typy budov. Pracujeme tiež na rekonštrukciách priemyselných síl, bunkrov a uskladňovacích zásobníkov. Ak sú v havarijnom stave, prípadne potrebujú drobné opravy alebo nový náter, ozvite sa nám. Drobné, ale aj väčšie rekonštrukčné práce zrealizujeme na rôznych typoch priemyselných aj uskladňovacích stavieb.

Rekonštrukcia priemyselných komínov

Poškodené priemyselné komíny sú obrovskou hrozbou. Dlhé roky odolávajú vplyvom počasia, no na ich rekonštrukciu sa často zabúda. Pritom ich padajúce časti môžu ohroziť nielen majetok, ale aj životy ľudí. Preto rekonštrukciu priemyselných komínov neodkladajte do času, kedy bude komín v havarijnom stave! Kontaktujte nás už pri prvých problémoch. Na základe obhliadky komína sa dohodneme na postupe prác a profesionálne zrealizujeme rekonštrukcie priemyselných komínov akejkoľvek výšky.

Opravy hydroglóbusov

Už ste niekedy uvažovali o tom, ako je možné realizovať opravy alebo nátery vodojemov, teda hydroglóbusov? Samozrejme, je nutná špecializácia na tieto práce a výstroj na prácu vo výškach. My to zvládneme! Okrem natieračských a maliarskych prác sa venujeme aj oprave opláštenia a ďalším rekonštrukciám hydroglóbusov. Ozvite sa nám a predostrite svoje požiadavky.

Opravy striech

Potrebuje vaša strecha údržbu, na ktorú si netrúfate? Máte pravdu! Neriskujte a práce vo výškach nechajte na nás. Poradíme si s opravou alebo výmenou rôznych typov krytiny, zabezpečíme montáž snehových zábran, prípadne pomôžeme so zhadzovaním nebezpečných cencúľov alebo snehu zo striech. Na túto prácu máme potrebné vybavenie a skúsenosti. Preto, ak máte akýkoľvek problém so svojou strechou, kontaktujte nás.

Rekonštrukcie stožiarov

Rekonštrukcie stožiarov vo výškach si vyžadujú nielen rôzne špeciálne opatrenia, ale aj využitie špeciálnej techniky. Naša firma ju má k dispozícii a preto môžeme realizovať rôzne rekonštrukčné práce na stožiaroch vo výškach. Či už ide o výmenu častí konštrukcií, rôzne opravy alebo len maliarske a natieračské práce, poradíme si s tým.

Demontážne a búracie práce vo výškach

Ak stavby a rôzne konštrukcie stratili svoj účel, prípadne sú v dezolátnom stave a prekročili dobu svojej životnosti, je nutná ich demontáž alebo zbúranie. Pre bezpečné odstránenie stavby alebo jej časti, ktoré je potrebné zrealizovať vo výškach, sme vám k dispozícii. Poradíme si s demoláciou vysokých komínov, demontážou rôznych priemyselných konštrukcií, ale aj búraním výškových stavieb, prípadne ich častí. Dokážeme demontovať časti konštrukcií a zariadení bez ich poškodenia tak, aby boli ďalej využiteľné. Demontujeme aj balkóny, bleskozvody, antény alebo parapety. Vo výškach pracujeme spoľahlivo, za dodržiavania všetkých bezpečnostných a legislatívnych predpisov. Neváhajte a nechajte demontážne a búracie práce vo výškach na nás.